Informare cu privire la Politica privind colectarea, protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal


 

1. INFORMATII GENERALE

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. - in calitate de operator de date.

Prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborata de catre S.C. LASER TAG&PLAYGROUND S.R.L. cu sediul social in Cluj-Napoca, Strada Partizanilor Nr.77, Cluj-Napoca, judet Cluj, tel: 0724288826 si sediul punctului de lucru in Cluj-Napoca, Str. Luncii, Nr. 19, judet Cluj, email: contact@lasertagworld.ro, inmatriculata la Reg. Com. cu Nr. J12/1747/2015, CUI 34629456, reprezentata legal prin Aluas Lucia in calitate de Administrator, denumita in continuare OPERATOR, in conformitate cu dispozitiile legislatiei  in vigoare, respectiv:

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

- Ordinele emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, in exercitarea artributiilor sale.

- Legislatia nationala in vigoare cu privire la datele cu caracter personal.

2. DEFINITII            

a. Vizitator: este persoana fizica care doreste sa participe la activitatile si serviciile oferite de catre Operator la punctul de lucru, in nume propriu si/sau ca reprezentant al unui minor al carui parinte/tutore/insotitor este, pe care il are in ocrotire si cu privire la care poate lua decizii, precum si vizitator al site-ului nostru.

b. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: date pe care le furnizati in mod direct in contextul intrarii in sediul nostru, a utilizarii site-ului in cadrul sectiunii de inregistrare, finalizare comanda si/sau comentarii, precum si cele completate in formulare si anume: nume si prenume, adresa de email, adresa de domiciliu, data nasterii, sexul, imaginea (fotografii si/sau video), inregistrari voce, numar de telefon, preferinte personale pe baza de cookies in cazul navigarii pe pagina web a S.C. LaserTag & Playground S.R.L.

c. Prelucrarea datelor cu caracter personal: inseamnă orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de operatiuni de date cu caracter personal, cu sau fara utilizare de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizare, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

d. Operator de date: cu privire la datele personale pe care le prelucreaza este S.C. LaserTag &Playground S.R.L.

3. SCOPURILE SI TEMEIURILE DE PRELUCRARII

Daca sunteti vizitator al S.C. LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. se vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:

- pentru activitati de marketing si/sau pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail)/ telefon, de comunicari privind produsele noi aparute pe site, oferte, reduceri, promotii, articolele noi publicate si alte informatii pe care le consideram relevante;

- pentru permiterea participarii la activitatile si serviciile oferite de catre Operator ;

- pentru respectarea obligatiilor legale impuse de autoritatile nationale/ institutii publice in baza unei obligatii legale care exista sau pot exista in viitor;

- pentru asigurarea sanatatii si securitatii in timpul tuturor activitatilor la care participa vizitatorul;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri are la baza interesul legitim al lui LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatatii permanent experienta vizitatorilor locatiei si site-ului, inclusiv pentru solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara, refuzul furnizarii datelor pentru aceste scopuri nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra, insa este posibil ca exercitarea dreptului de a obiecta sa ne impiedice sa va permitem dvs. sau minorului pe care il aveti in ocrotire accesul in spatiul nostru.

4. COLECTAREA, STOCAREA SI TRANSFERUL DATELOR

Semnarea acestui formular consituie acordul expres si neechivoc de a avea acces la datele dvs. cu caracter personal ca urmare a accesarii Site-ului Web, furnizate direct (prin completarea si semnarea formularelor disponibile la punctul de lucru al operatorului sau prin simpla intrare in punctul de lucru.) sau indirect (prin aprobarea folosirii cookies-urilor);

Va vom solicita numai datele care vor fi relevante si necesare pentru furnizarea serviciului solicitat;

Vom prelucra datele dumneavoastra personale atat in varianta scrisa, pe suport de hartie, cat si in varianta computerizata, printr-un sistem informatic, dupa caz, si va asiguram ca toate datele vor fi pastrate cu respectarea conditiilor de confidentialitate si securitate.

Datele dvs. nu vor fi divulgate altor persoane, cu exceptia cazului in care acest lucru este impus de legea in vigoare sau dacă nu este semnat un acord corespunzător care să garanteze protectia drepturilor dumneavoastra.

Datele dvs. vor fi procesate pana cand va veti retrage consimtamantul pentru o astfel de prelucrare, in măsura an care temeiul colectarii datelor a fost consimtamantul si nu: executarea contractului, scop legitim, prevederile legale, etc.

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: autoritati publice, persoane fizice sau juridice in legatura cu desfasurarea activitatii operatorului conform obiectului de activitate, fuziunea dintre operator si alta societate etc.

5. DURATA PENTRU CARE VA PRELUCRAM DATELE

Ca principiu, S.C. LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, pana la retragerea consimtamantului, atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, S.C. LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de S.C. LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

6. DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. LASER TAG & PLAYGROUND S.R.L. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina operatorul in desfasurarea activitatii la punctul de lucru, prin intermediul site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT, firme de curierat), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

7. DREPTURILE BENEFICIARILOR

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

           prelucrarea este ilegala, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct).

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: contact@lasertagworld.ro.

Pagina de internet www.lasertagworld.ro foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: Politica de utilizare Cookies.